เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ส่วนการคลัง


7 ก.ย. 2566 เวลา 16:55:44

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์เรื่องเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

7 ก.ย. 2566 เวลา 16:51:22


24 ส.ค. 2566 เวลา 16:31:23

บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปี 2566 ณ ศาลาหน้าเซเว่นเก่า บ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

24 ส.ค. 2566 เวลา 16:30:02

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์อัตราการการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

21 ส.ค. 2566 เวลา 16:56:16

ออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปี 2566 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลสามเงา (บ้านจัดสรร)

26 ก.ค. 2566 เวลา 10:54:58

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ร่ว

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:26:40

ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2566

4 เม.ย. 2565 เวลา 13:15:27

ลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนในการชำระค่าภาษีป้าย

9 มี.ค. 2565 เวลา 11:43:14

สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย

5 พ.ย. 2564 เวลา 10:39:20

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 ก.พ. 2563 เวลา 14:04:25

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

17 ม.ค. 2563 เวลา 11:28:19

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

7 ม.ค. 2563 เวลา 12:09:51

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

↑ TOP