เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองช่าง


25 ส.ค. 2564 เวลา 16:38:39

ลงพื้นที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำที่น้ำเน่าเสีย

30 มิ.ย. 2564 เวลา 22:50:20

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ และเคลียพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยหวาย หมู่ 5 บ้านท่าปุย

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:35:37

ลงพื้นที่ในการดูพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2

23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:21:21

ลงพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา โดยการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาไหล่ถนน

18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46:26

ลงพื้นที่นำผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ 5 ดูพื้นที่ดำเนินโครงการ

5 เม.ย. 2564 เวลา 09:11:27

ติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

17 พ.ย. 2563 เวลา 15:33:51

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

4 พ.ย. 2563 เวลา 21:44:21

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

22 ก.ย. 2563 เวลา 16:14:25

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

1 ก.ค. 2562 เวลา 19:59:32

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

9 ก.ย. 2561 เวลา 14:25:02

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

↑ TOP