เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


20 มี.ค. 2566 เวลา 08:30:10

ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขอรับงบประมาณส

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:28:06

ดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:21:07

ลงพื้นที่ล้างรางระบายน้ำตั้งแต่บริเวณข้างธนาคาร ธกส. ไปจนถึงบริเวณหน้าร้านรวมทรัพย์พาณิช

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:19:34

ลงพื้นที่สุ่มตรวจประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ของ เทศบาลตำ

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:33:39

ประเมินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ของ เทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:23:38

ฉีดพรมน้ำ เพื่อดับความร้อนบริเวณกองขยะที่เกิควันไฟให้สนิท ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ปะทุขึ้

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:06:51

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง การเผาถ่าน ในพื้นที่ หมู่5 ตำบลสามเงา

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:22:53

ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง โรงงานผลิตเหยื่อตกปลาส่งกลิ่นเหม็น

9 ธ.ค. 2565 เวลา 15:28:02

ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่ทวนสอบ การจัดทำถังขยะเปียกในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:43:54

กิจกรรม ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (KICK OFF)

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:38:30

ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:34:48

ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:33:21

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:30:37

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:28:42

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

↑ TOP