เมนู

ข่าวยอดนิยม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


17 มี.ค. 2564 เวลา 09:57:19

ฉีดพ่นน้ำ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:09:23

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นฝอยละอองโดยได้นำรถพ่นฝอยละออง ฉีดพ่นฝอยละอองเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5

16 พ.ย. 2563 เวลา 19:53:31

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการออกตัดกิ่งไม้ บริเวณชุมชนบ้านใต้คลอง

18 พ.ค. 2563 เวลา 06:36:31

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

17 เม.ย. 2563 เวลา 14:46:37

ตัดกิ้งไม้ที่ล้ำถนน บริเวณชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

16 เม.ย. 2563 เวลา 09:43:18

ต้นไม้ล้มขวางถนน บริเวณถนนเข้าเขื่อนภูมิพล

18 ก.พ. 2563 เวลา 14:23:14

เกิดเหตุไหม้ป่าด้านหลังร้านตัดผมช่างนพ หมู่ 5 บ้านท่าปุย

↑ TOP