เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองการศึกษา


19 ม.ค. 2565 เวลา 15:13:58

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 พ.ย. 2564 เวลา 22:12:05

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

15 ก.ย. 2564 เวลา 09:10:47

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

13 ก.ย. 2564 เวลา 14:59:02

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 ก.ย. 2564 เวลา 21:58:59

รมการนิเทศติดตามมาตรฐานสถานศึกษาแห่งชาติเข้านิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

5 ก.ย. 2564 เวลา 21:49:48

ประชุมคณะกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลสามเงา

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:25:24

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:22:55

กิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:09:01

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:02:55

โครงการเข้าวัดปฎิบัติธรรมสวนะ ถวายเพลพระ(วันพระ)

9 ม.ค. 2564 เวลา 16:19:22

รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีการศึกษา 2564

26 พ.ย. 2563 เวลา 18:42:01

ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดแข่งกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

↑ TOP