1625 1075 1196 1348 1211 1017 1272 1023 1131 1546 1030 1637 1224 1753 1940 1239 1865 1308 1959 1380 1736 1130 1110 1084 1895 1931 1105 1498 1091 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


5 ต.ค. 2565 เวลา 10:07:50

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:00:14

กิจกรรมการให้ความรู้กับแกนนำนักเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:58:18

ลงพื้นที่สำรวจ ทำลาย ลูกน้ำและพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตราการ 0-3-7 (DAY 3)

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:56:36

ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รอบเก็บตก) พื้นที่หมู่ที่ 5

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:48:46

ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รอบเก็บตก)

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:27:00

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:30:32

ลงพื้นที่สำรวจ ทำลาย ลูกน้ำและพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตราการ 0-3-7 (DAY 3)

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:22:35

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:28:11

ลงพื้นที่สำรวจ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:47:19

ลงพื้นปักป้ายห้ามขายของ บริเวณขอบถนนข้างทางหน้าตลาดสดเทศบาล(บ้านจัดสรร)

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:41:01

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19 )

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07:31

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดเทศบาล (บ้านท่าปุย) และตลาดเทศบาล (บ้านจัดสรร)

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03:48

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง

6 มิ.ย. 2565 เวลา 19:58:48

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

4 เม.ย. 2565 เวลา 13:17:28

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดเทศบาล (ตลาดบ้านจัดสรร)

↑ TOP