เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


9 ส.ค. 2566 เวลา 09:00:18

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:11:42

เข้าร่วมประชุมการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับท้องถิ่น

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:09:02

ดำเนินกิจกรรม 5 ส และสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่หมู่ 5

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:04:50

ลงพื้นควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ณ ไปรษณีย์ไทย สาขาสามเงา

19 ก.ค. 2566 เวลา 15:43:43

ลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อเยี่ยม มอบถุงยังชีพและผ้าอ้อม แก่ผู้ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง

19 ก.ค. 2566 เวลา 15:40:51

ลงพื้นควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการฉีด/พ่น ละอองฝอย ULV

19 ก.ค. 2566 เวลา 15:39:26

ลงพื้นควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นฝอยละออง (ULV)

13 ก.ค. 2566 เวลา 14:14:29

ลงพื้นที่พ่นยุงบริเวณบ้าน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 0-3-7 (DAY 7)

10 ก.ค. 2566 เวลา 16:12:47

ลงพื้นที่พ่นยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 0-3-7 (DAY 0)

30 มิ.ย. 2566 เวลา 14:23:22

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 4/2566

5 มิ.ย. 2566 เวลา 10:58:11

รณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุรี่โลก

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:22:44

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:18:32

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2566

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:14:21

สำรวจลูกน้ำและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:28:25

ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

↑ TOP