เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


22 ก.ย. 2566 เวลา 08:56:51

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

22 ก.ย. 2566 เวลา 08:47:29

ทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

16 ก.ย. 2566 เวลา 15:01:04

ลงพื้นที่ลอกรางระบายน้ำและทำความสะอาดบริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7 ถึงถนนสุขาภิบาลสาย 8

16 ก.ย. 2566 เวลา 14:28:47

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV ณ บ้านผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบล

16 ก.ย. 2566 เวลา 14:19:27

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

16 ก.ย. 2566 เวลา 14:17:27

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาผู้สูงอายุ

7 ก.ย. 2566 เวลา 16:59:15

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2566

7 ก.ย. 2566 เวลา 16:48:00

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

28 ส.ค. 2566 เวลา 17:26:07

โครงการตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ Healthy market ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามเงา

28 ส.ค. 2566 เวลา 17:24:42

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต

21 ส.ค. 2566 เวลา 16:57:35

ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลสามเงาตรวจคัดกรองสุขภาพ และตรวจสารปนเปื้อนในอาหารให้กับแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตำ

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:36:56

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV

17 ส.ค. 2566 เวลา 15:47:53

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV

9 ส.ค. 2566 เวลา 09:05:01

ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลประจำเดือน สิงหาคม

9 ส.ค. 2566 เวลา 09:00:18

ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV

↑ TOP