เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 437 9 ธ.ค. 2563 13:29:08

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


วันที่ 9 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน อันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากล เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเทศไทยหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) มีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระ ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วน ในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , รับชมการถ่ายทอดสดการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “TaC Team ไทย ลดทุจริต” โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 4 ซอย 3 หมู่ 4 (บริเวณชุมชนท่าโป่ง)

ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564

รมการนิเทศติดตามมาตรฐานสถานศึกษาแห่งชาติเข้านิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ลงพื้นที่สูบน้ำบริเวณบ้านชาวบ้านและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

↑ TOP