เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 51 16 ก.ค. 2564 15:17:01

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสามเงา กับนางเพชรศร ไชยมณี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงา คณะเจ้าหน้าที่ประจำกิ่งกาชาดอำเภอ และชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 11 ชุด ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 4 ซอย 3 หมู่ 4 (บริเวณชุมชนท่าโป่ง)

ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564

รมการนิเทศติดตามมาตรฐานสถานศึกษาแห่งชาติเข้านิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ลงพื้นที่สูบน้ำบริเวณบ้านชาวบ้านและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง

↑ TOP