เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 26 21 ก.ย. 2564 20:27:08

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เทศบาลตำบลสามเงา เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นโดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจยื่นเอกสารได้ตลอดทั้งปี
***** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลสามเงา

(อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา) หมายเลขโทรศัพท์ 055-800606 ต่อ 208 (ในวันและเวลาราชการ)

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด19

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

↑ TOP