1339 1553 1428 1447 1327 1036 1071 1380 1103 1661 1584 1915 1998 1583 1643 1108 1092 1238 1450 1849 1123 1559 1926 1555 1187 1902 1426 1924 1404 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1907 20 พ.ค. 2565 15:46:13

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565


วันที่ 24 เมษายน 2565
:: เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยได้มีการจัดพิธีบวงสวรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทศบาลตำบลสามเงา มีการทำบุญเลี้ยงพระ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลสามเงา ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับชม มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้อาวุโสของเทศบาลตำบลสามเงา และมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP