เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 40 20 พ.ค. 2565 15:46:13

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565


วันที่ 24 เมษายน 2565
:: เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยได้มีการจัดพิธีบวงสวรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทศบาลตำบลสามเงา มีการทำบุญเลี้ยงพระ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลสามเงา ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้มาร่วมกิจกรรมได้รับชม มีการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้อาวุโสของเทศบาลตำบลสามเงา และมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการในจัดสถานที่ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (หมู่ 5 บ้านท่าปุย)

ารประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565

ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามเงา (หลังเก่า)

กำหนดการ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

↑ TOP