เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 63 19 เม.ย. 2565 10:37:31

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 13 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ ไชยมณี นายอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดชลประทานรังสรรค์ โดยได้มีขบวนแห่พระเจ้าทันใจ พระพุทธไตรนิมิตร ไปตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อให้ชาวบ้านสรงน้ำพระ

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ล่าสุด


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2565

ระชุมตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP