เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 18 19 มิ.ย. 2565 10:18:55

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 5(บ้านท่าปุย)


วันที่ 17 มิถุนายน 2565
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
นายอุดร คำเจ็ก รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา และนายกฤศพล อัศวิกุล ปลัดเทศบาลตำบลสามเงา
นายเฉลียว ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาลตำบลสามเงาลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 5(บ้านท่าปุย)

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการในจัดสถานที่ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (หมู่ 5 บ้านท่าปุย)

ารประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565

ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสามเงา (หลังเก่า)

กำหนดการ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

↑ TOP