เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 54 26 มิ.ย. 2565 13:55:04

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย


วันที่ 23 มิ.ย. 2565
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว
อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่บ้านเลขที่ 375/5 หมู่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
สืบเนื่องจาก มีพลเมืองดีขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook ขอความช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งประสบปัญหาทางด้านรายได้ไม่เพียงพอ ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถังออกซิเจน ไม่มีไฟฟ้าใช้
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้การช่วยเหลือชุดเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น , โรงพยาบาลสามเงา สนับสนุนการจัดหาเตียงนอน/ถังออกซิเจน และเทศบาลตำบลสามเงา ให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ติดตั้งธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟ

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565

นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมโครงการวันเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยตัดต้นไม้บริเวณหม้อแปลงการไฟฟ้า

↑ TOP