1541 1033 1190 1445 1632 1632 1755 1515 1541 1093 1388 1442 1453 1727 1521 1364 1444 1791 1920 1485 1837 1389 1293 1700 1803 1675 1874 1963 1235 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1927 26 มิ.ย. 2565 13:55:04

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย


วันที่ 23 มิ.ย. 2565
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว
อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่บ้านเลขที่ 375/5 หมู่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
สืบเนื่องจาก มีพลเมืองดีขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อออนไลน์ Facebook ขอความช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งประสบปัญหาทางด้านรายได้ไม่เพียงพอ ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถังออกซิเจน ไม่มีไฟฟ้าใช้
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้การช่วยเหลือชุดเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น , โรงพยาบาลสามเงา สนับสนุนการจัดหาเตียงนอน/ถังออกซิเจน และเทศบาลตำบลสามเงา ให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP