เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 84 10 ก.ค. 2565 20:50:46

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักท้องถิ่นจังหวัดตาก
สำหรับผลการประเมินทั้ง 5 ด้านของเทศบาลตำบลสามเงา
++ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการที่ดี ได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 91.40%
++ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 86.66%
++ ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเงินและการคลังได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 77.33%
++ ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ ได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 76.21%
++ ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 82.00%
สำหรับภาพรวมทั้ง 5 ด้านของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ผลการประเมินที่ระดับคะแนน 80.00%

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา (กีฬาฟุตซอล)

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

ลงพื้นที่ทำความสะอาด รางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

↑ TOP