เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 39 20 ต.ค. 2564 09:01:33

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ


วันที่ 19 ตุลาคม 2564
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสามเงา ได้ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ราย และมอบบัตรประจำตัวคนพิการที่ดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งส่งคืนสมุดการชำระเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ปรับปรุงยอดเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ลงพื้นที่ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพท่าโป่ง

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มอบยาสามัญประจำบ้าน

↑ TOP