เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 183 20 ต.ค. 2564 09:01:33

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ


วันที่ 19 ตุลาคม 2564
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลสามเงา ได้ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ราย และมอบบัตรประจำตัวคนพิการที่ดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว จำนวน 9 ราย พร้อมทั้งส่งคืนสมุดการชำระเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ปรับปรุงยอดเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ล่าสุด


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2565

ระชุมตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 2 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP