เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 59 9 ธ.ค. 2564 16:01:42

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นำโดยผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีกิจกรรม การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ แสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมอำเภอสามเงา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสามเงามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolreance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


กิจกรรม “Big Cleaning ” วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามฯ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลสามเงา

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ประชุมเพื่อชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชน กรณีมีการร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกหิน

ล่าสุด


ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ลงพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาล1 (ตลาดบ้านจัดสรร)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 ราย

ลงพื้นที่ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำปิง

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP