เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 202 9 ธ.ค. 2564 16:01:42

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นำโดยผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีกิจกรรม การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ แสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมอำเภอสามเงา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสามเงามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolreance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
 

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ติดตั้งธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟ

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565

นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมโครงการวันเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยตัดต้นไม้บริเวณหม้อแปลงการไฟฟ้า

↑ TOP