เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1826 21 พ.ย. 2565 11:21:46

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
นายสุทธา วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงาและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสามเงา เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลการจัดทำถังขยะเปียก และขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งทาง ท่านสมาชิกสภาเทศบาลสามเงา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ประธาน อสม. และ อสม.ในเขตพื้นที่ ที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว มา ณ ที่นี้

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ล่าสุด


ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

↑ TOP