1470 1759 1737 1743 1861 1942 1739 1156 1598 1377 1709 1413 1681 1078 1593 1019 1617 1723 1126 1158 1974 1073 1414 1317 1886 1976 1734 1496 1700 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1918 25 พ.ย. 2565 12:38:30

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นคนพิการที่ป่วยทางจิตเวช จำนวน 1 ราย โดยเทศบาลตำบลสามเงา ได้เชิญภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก โรงพยาบาลสามเงา ผู้ใหญ่บ้าน ญาติ เข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกับเครือข่ายในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางกระบวนการส่งต่อให้การช่วยเหลือ และแนวทางการป้องกันคนไร้ที่พึ่งฯ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP