เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 38 10 ก.พ. 2566 13:20:03

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา ออกดับไฟบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 21.00 ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา ออกดับไฟบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา แต่ด้วยปริมาณไฟที่ลุกไหม้เป็นพื้นที่จำนวนมาก จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยนายปริญญา สายโรจ์ นายอำเภอสามเงา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
จึงได้สั่งการให้ นายณรงค์ เขียวขำ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบพื้นร่วมกับเทศบาลตำบลสามเงาและนำรถดับเพลิงเข้าทำการดับพร้อมทั้งได้ประสานนำรถดับเพลิงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ,องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรและหน่วยทหาร นกส.3สทพ.นทพ. สามเงา เข้าร่วมทำการดับเพลิง จนสามารถควบคุมได้ในเวลา 01.00 น.เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


ประชุมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต้อนรับคณะนิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เด็กเล็กฟันดี

กิจกรรมโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน(พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย)

ประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขอรับงบประมาณส

↑ TOP