เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 125 10 ก.พ. 2566 13:20:03

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา ออกดับไฟบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 21.00 ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา ออกดับไฟบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา แต่ด้วยปริมาณไฟที่ลุกไหม้เป็นพื้นที่จำนวนมาก จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองอำเภอสามเงา ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ โดยนายปริญญา สายโรจ์ นายอำเภอสามเงา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
จึงได้สั่งการให้ นายณรงค์ เขียวขำ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบพื้นร่วมกับเทศบาลตำบลสามเงาและนำรถดับเพลิงเข้าทำการดับพร้อมทั้งได้ประสานนำรถดับเพลิงจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์,องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ,องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ,องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรและหน่วยทหาร นกส.3สทพ.นทพ. สามเงา เข้าร่วมทำการดับเพลิง จนสามารถควบคุมได้ในเวลา 01.00 น.เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP