เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 1824 5 ต.ค. 2565 12:50:45

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง นำรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลลตำบลสามเงา เพื่อดูดสิ่งปฏิกูลจากรถห้องน้ำเคลื่อนที่ของ อบจ.ตาก


วันนที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา นายอุดร คำเจ๊ก รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และนายกฤศพล อัศวิกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลลตำบลสามเงา เพื่อดูดสิ่งปฏิกูลจากรถห้องน้ำเคลื่อนที่ของ อบจ.ตาก ที่นำมาบริการเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ประสบปัญหาอุทกภัย

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ล่าสุด


ประชุมเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

ประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการลักลอบนำขยะ และเศษวัสดุก่อสร้าง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหารางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลสาย 1 (ริมน้ำ) บริเวณ

ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านขายของบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

↑ TOP