1810 1141 1851 1320 1702 1912 1930 1126 1365 1576 1201 1288 1017 1615 1877 1968 1080 1868 1704 1783 1839 1601 1082 1175 1442 1116 1854 1257 1279 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 46 19 เม.ย. 2566 16:15:40

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน


วันที่ 18 เมษายน 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน กิจกรรมที่ 2 โครงการลดรายจ่าย สร้าง รายได้ จากน้ำยาอเนกประสงค์ ให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบาง จังหวัดตาก รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 -19 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ดูแล ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยผลจากการดำเนินโครงการคือ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้ถึงวิธีทำน้ำยาอเนกประสงค์ ทำให้สามารถนำไปสร้างอาชีพได้

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


รับเงินสนับสนุน แผนงานโครงการจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและซ้อมแผนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด

พิธีถวายเครื่องเขียนและพจนานุกรมพระราชทาน ณ วัดท่าปุย หมู่ 5

กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2566 ป

สำรวจลูกน้ำและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP