เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 86 23 ส.ค. 2566 16:14:01

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง โครงการฝึกอบรม โครงการคลังอาหารชุมชน (พืชผัก/สมุนไพร)


วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลสามเงา โดยนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้จัดโครงการฝึกอบรม โครงการคลังอาหารชุมชน (พืชผัก/สมุนไพร) ณ แปลงสาธิตชุมชนสันประปา หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา พนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ตัวแทนชุมชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา โดยมีการสอนทำยาดมสมุนไพร สอนทำลูกประคบสมุนไพร และสอนทำแกลบดำ
#1อปท.1สวนสมุนไพร

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ล่าสุด


ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการพ่นละอองฝอย ULV และพ่นหมอกควัน

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่ 20 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP