1892 1687 1069 1392 1530 1159 1344 1725 1085 1143 1833 1535 1347 1097 1997 1862 1734 1754 1879 1062 1449 1040 1476 1581 1080 1071 1096 1455 1963 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA


↑ TOP