1775 1532 1678 1838 1863 1263 1064 1506 1814 1945 1710 1026 1932 1259 1234 1207 1703 1351 1777 1513 1883 1629 1392 1535 1661 1003 1378 1441 1681 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

สายด่วนนายกเทศมนตรี


สายด่วนนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-800606 ต่อ 100
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
086 - 6789497


 

↑ TOP