1700 1199 1257 1580 1500 1703 1703 1903 1870 1426 1350 1749 1460 1034 1312 1854 1050 1820 1750 1729 1534 1686 1007 1585 1970 1938 1440 1416 1694 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างส่วนราชการ


↑ TOP