1176 1983 1184 1651 1285 1431 1091 1822 1966 1110 1368 1482 1512 1725 1662 1043 1251 1679 1909 1895 1454 1407 1538 1174 1563 1378 1655 1620 1578 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Services)


บริการ e-Service แนะนำของจังหวัดตาก

(1) ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก)

https://www.sso.go.th/section40_regist/

(2) การขึ้นทะเบียนผู้หางาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก)

https://smartjob.doe.go.th/

(3) คำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน (ตามมาตรา 123) (สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก)

http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

 (4) การจองคิวทำใบขับขี่ (สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก)

http://gecc.dlt.go.th/web_booking/page/

(5) การเปิดร้านคาราโอเกะ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก)

http://movie.culture.go.th/

(6) การเปิดร้านเกมส์ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก)

http://movie.culture.go.th/

 

บริการ e-Service อื่นๆ

 

↑ TOP