1187 1042 1014 1337 1732 1697 1384 1689 1717 1065 1914 1143 1469 1026 1905 1973 1585 1515 1313 1663 1875 1285 1205 1202 1740 1334 1137 1915 1140 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 11 เม.ย. 2566 เวลา 11:36:38
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 13:33:37
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:09:46
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:09:09
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:07:46
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:06:28
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:05:05
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:04:44
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:04:20
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:57
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:33
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2565 10 เม.ย. 2566 เวลา 09:03:05
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 เวลา 07:52:54
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย. 2565 เวลา 10:01:02
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:28
16 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:11
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:26:49
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:24:11
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:23:36
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:21:53
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:57
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:41
23 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:27
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:03
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:11:44
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 15:27:47
27 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:12:28
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:10:17
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:20:00
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:18:56
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:17:17
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:16:31
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:32
34 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:12
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:52
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:19
37 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:17
38 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:00
39 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:29
40 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:11
41 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:51
42 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:30
43 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:49
44 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:13
45 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:01
46 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:27
47 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:00
48 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:53:01
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:02:05
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 22:56:55
51 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) 9 ส.ค. 2563 เวลา 21:40:07
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 19:11:29
53 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:45
54 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:25:51
55 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:23:41
56 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:43:36
57 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:42:24
58 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:37:44
59 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:02
60 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:18:32
61 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:16:53
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:29:33
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:27:49
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:54
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:31
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:43
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:15
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:22:20
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:18:10
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:16:33
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:15:14
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 14:22:57
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:45:20
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:41:09
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:25
76 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:02
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:41
78 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:17
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:56
80 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:32
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:11
82 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:51
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:22
84 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59:08
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:58:43
86 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:57
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:30
88 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:06
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56:35
90 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:53:30
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:42:35
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:57:17
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:56
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:36
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:07
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:52
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:17
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:53:00
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:30
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:02
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:50:41
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:38
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:13
104 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:16
105 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:00
106 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:44
107 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:27
108 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:10
109 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:52
110 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:35
111 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:15
112 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:56
113 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:25
114 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:19
115 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:02
116 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05:44
117 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04:12
118 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:55
119 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:38
120 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:20
121 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:57:40
122 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:55
123 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:37
124 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:48:14
125 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560 4 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:27
↑ TOP