เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565 6 พ.ค. 2565 เวลา 07:52:54
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 27 เม.ย. 2565 เวลา 10:01:02
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:28
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:27:11
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:26:49
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:24:11
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:23:36
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:21:53
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:57
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:20:41
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:27
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:12:03
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2564 25 เม.ย. 2565 เวลา 10:11:44
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 15:27:47
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:12:28
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:10:17
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:20:00
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:18:56
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:17:17
20 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:16:31
21 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:32
22 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:12
23 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:52
24 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:19
25 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:17
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:00
27 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:29
28 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:11
29 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:51
30 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:30
31 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:49
32 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:13
33 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:01
34 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:27
35 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:00
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:53:01
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:02:05
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 22:56:55
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) 9 ส.ค. 2563 เวลา 21:40:07
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 19:11:29
41 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:45
42 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:25:51
43 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:23:41
44 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:43:36
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:42:24
46 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:37:44
47 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:02
48 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:18:32
49 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:16:53
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:29:33
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:27:49
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:54
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:31
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:43
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:15
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:22:20
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:18:10
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:16:33
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:15:14
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 14:22:57
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:45:20
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:41:09
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:25
64 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:02
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:41
66 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:17
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:56
68 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:32
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:11
70 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:51
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:22
72 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59:08
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:58:43
74 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:57
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:30
76 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:06
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56:35
78 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:53:30
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:42:35
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:57:17
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:56
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:36
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:07
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:52
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:17
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:53:00
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:30
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:02
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:50:41
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:38
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:13
92 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:16
93 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:00
94 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:44
95 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:27
96 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:10
97 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:52
98 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:35
99 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:15
100 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:56
101 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:25
102 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:19
103 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:02
104 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05:44
105 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04:12
106 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:55
107 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:38
108 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:20
109 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:57:40
110 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:55
111 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:37
112 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:48:14
113 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560 4 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:27
↑ TOP