1283 1944 1072 1273 1318 1967 1081 1192 1452 1482 1906 1340 1066 1738 1727 1568 1742 1828 1580 1438 1474 1790 1490 1092 1051 1369 1312 1125 1988 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลเทศบัญญัติ


# หัวข้อ
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 5 ต.ค. 2565 เวลา 08:58:28
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:25:24
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 7 ต.ค. 2563 เวลา 10:26:28
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:28:42
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 5 พ.ย. 2561 เวลา 12:27:05
6 เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561 11 ต.ค. 2560 เวลา 14:22:09
↑ TOP