เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลเทศบัญญัติ


# หัวข้อ
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 12 ต.ค. 2566 เวลา 08:54:13
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 5 ต.ค. 2565 เวลา 08:58:28
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:25:24
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 7 ต.ค. 2563 เวลา 10:26:28
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:28:42
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 5 พ.ย. 2561 เวลา 12:27:05
7 เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561 11 ต.ค. 2560 เวลา 14:22:09
↑ TOP