1651 1952 1504 1447 1043 1424 1500 1879 1104 1229 1166 1224 1007 1353 1737 1918 1338 1298 1058 1027 1510 1203 1532 1455 1580 1692 1618 1197 1932 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลเทศบัญญัติ


# หัวข้อ
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 5 ต.ค. 2565 เวลา 08:58:28
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:25:24
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 7 ต.ค. 2563 เวลา 10:26:28
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:28:42
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 5 พ.ย. 2561 เวลา 12:27:05
6 เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561 11 ต.ค. 2560 เวลา 14:22:09
↑ TOP