เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.สามเงา


# หัวข้อ
1 สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:11:10
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 31 พ.ค. 2566 เวลา 10:06:14
3 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา 197/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 30 พ.ค. 2566 เวลา 14:43:39
4 แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น) 25 ส.ค. 2564 เวลา 16:52:37
5 แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:21:38
6 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:10:52
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:08:27
↑ TOP