1181 1698 1325 1752 1722 1417 1994 1333 1944 1061 1770 1406 1959 1316 1815 1020 1750 1610 1825 1588 1986 1488 1932 1946 1745 1428 1085 1174 1020 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศ/ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


# หัวข้อ
↑ TOP