เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

แผนป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ12 เดือน 5 ต.ค. 2566 เวลา 14:08:11
2 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก 24 พ.ค. 2566 เวลา 08:55:03
3 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 15 ก.พ. 2566 เวลา 12:23:38
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา 25 ต.ค. 2565 เวลา 08:31:10
5 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสามเงา 6 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35:17
6 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 1 มิ.ย. 2565 เวลา 12:47:27
7 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 3 มี.ค. 2565 เวลา 16:48:06
8 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 3 มี.ค. 2565 เวลา 16:43:57
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสามเงา 6 ม.ค. 2565 เวลา 09:06:57
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา 2 เม.ย. 2564 เวลา 08:59:13
11 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:15:35
12 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสามเงา 6 ต.ค. 2563 เวลา 11:42:37
13 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:47:11
14 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:45:57
15 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 14:22:49
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:35:09
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ 6 เดือน (2562) 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:33:57
18 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:33:18
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:32:06
↑ TOP