เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานกิจการสภา


# หัวข้อ
1 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:39
2 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:04
3 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:04:44
4 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:01:43
5 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:00:30
6 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:57:49
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:55:12
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:53:33
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:51:29
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:50:04
11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:47:43
12 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:45:57
13 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:44:12
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:42:06
15 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:39:55
16 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:38:30
17 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:36:55
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:29:39
↑ TOP