เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานกิจการสภา


# หัวข้อ
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:08:30
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:08:07
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:07:43
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:06:20
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:05:49
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:04:54
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:04:26
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:01:44
9 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:01:22
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 16:01:02
11 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 27 มิ.ย. 2566 เวลา 15:59:19
12 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสามเงา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:38:58
13 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 13 ก.พ. 2566 เวลา 14:30:45
14 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:39
15 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 8 ส.ค. 2563 เวลา 14:49:04
16 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:04:44
17 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:01:43
18 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 21:00:30
19 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:57:49
20 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:55:12
21 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:53:33
22 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:51:29
23 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:50:04
24 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:47:43
25 ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:45:57
26 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:44:12
27 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:42:06
28 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:39:55
29 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:38:30
30 เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:36:55
31 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2563 เวลา 20:29:39
↑ TOP