1739 1368 1825 1159 1690 1571 1759 1308 1812 1958 1242 1636 1855 1165 1768 1076 1241 2000 1500 1950 1744 1400 1788 1087 1441 1113 1916 1104 1467 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

หัวข้อ: คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2560 - 2564)


รายละเอียด:
วันที่: 30 เม.ย. 2564 เวลา 21:33:56 โดย: Admin Admin
↑ TOP