1016 1675 1873 1722 1897 1348 1261 1314 1556 1504 1873 1096 1742 1785 1259 1066 1447 1304 1387 1017 1329 1822 1104 1395 1255 1192 1540 1756 1367 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

หัวข้อ: คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับแก้ไข)


รายละเอียด:
วันที่: 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:11:32 โดย: Admin Admin
↑ TOP