1516 1057 1751 1681 1880 1426 1343 1162 1906 1267 1145 1182 1207 1189 1146 1695 1969 1134 1801 1657 1110 1737 1666 1756 1213 1534 1751 1386 1652 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

หัวข้อ: คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายละเอียด:
วันที่: 30 เม.ย. 2564 เวลา 22:15:43 โดย: Admin Admin
↑ TOP