1380 1259 1970 1977 1246 1048 1930 1532 1335 1821 1751 1757 1382 1447 1125 1665 1038 1037 1618 1122 1731 1743 1803 1923 1116 1563 1618 1268 1521 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

หัวข้อ: หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสามเงา


รายละเอียด:
วันที่: 16 เม.ย. 2563 เวลา 11:20:28 โดย: Admin Admin
↑ TOP