เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


3 ต.ค. 2565 เวลา 10:37:48


3 ต.ค. 2565 เวลา 09:48:57

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 ก.ค. 2565 เวลา 21:06:17

การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

1 ก.ค. 2565 เวลา 19:44:22

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:01:52

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2565

6 มิ.ย. 2565 เวลา 19:54:43

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2565

20 เม.ย. 2565 เวลา 20:21:07

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะของเทศบาลตำบลสามเงา

28 มี.ค. 2565 เวลา 16:21:17

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน ของอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565

24 มี.ค. 2565 เวลา 22:15:56

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2565

21 มี.ค. 2565 เวลา 16:05:09

การประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

18 มี.ค. 2565 เวลา 16:35:17

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 1/2565

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:56:46

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:52:09

ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:49:15

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

25 ส.ค. 2564 เวลา 16:45:10

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัด

↑ TOP