1856 1083 1138 1072 1212 1309 1095 1855 1242 1624 1468 1512 1350 1471 1573 1540 1145 1336 1173 1090 1859 1564 1948 1808 1703 1370 1061 1768 1176 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:06:59

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:22:20

การประชุมคณะกรรมประสานแผนระดับอำเภอ

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:04:34

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามเงา

29 มี.ค. 2566 เวลา 15:39:51

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม เทศบาลตำบลสามเงา

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:16:36

ประชุมเครือข่ายป่าชุมชนอำเภอสามเงา

15 มี.ค. 2566 เวลา 09:29:42

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา

8 มี.ค. 2566 เวลา 10:07:43

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00:22

การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

11 ม.ค. 2566 เวลา 12:19:15

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤด

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:59:13

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:58:01

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 21:14:39

ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอสามเงา

15 ธ.ค. 2565 เวลา 08:45:25

ประชุมติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:24:01

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒาเทศบาล ครั้งที่ 5/2565

21 พ.ย. 2565 เวลา 10:55:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดข้อมูลทุนและศักยภาพของพื้นที่

↑ TOP