เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


20 ม.ค. 2566 เวลา 09:00:22

การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

11 ม.ค. 2566 เวลา 12:19:15

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤด

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:59:13

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:58:01

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

2 ม.ค. 2566 เวลา 21:14:39

ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอสามเงา

15 ธ.ค. 2565 เวลา 08:45:25

ประชุมติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:24:01

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒาเทศบาล ครั้งที่ 5/2565

21 พ.ย. 2565 เวลา 10:55:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดข้อมูลทุนและศักยภาพของพื้นที่

30 ต.ค. 2565 เวลา 12:08:54

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 4/2565

18 ต.ค. 2565 เวลา 11:06:27

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 4/2565

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:15:48

การประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนปลัดเทศบาลเป็นคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก

5 ต.ค. 2565 เวลา 12:40:01

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:51:54

ข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของกระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกแผนปฏิบ

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:37:48


3 ต.ค. 2565 เวลา 09:48:57

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

↑ TOP