เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวทั่วไป


21 พ.ย. 2566 เวลา 22:17:44

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 ลงพื้นที่สำรวจและประเมินผลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลส

6 พ.ย. 2566 เวลา 23:22:12

เปิดระบบบริการผ่านระบบ E-Service

6 พ.ย. 2566 เวลา 22:47:10

ให้การต้อนรับ นางสาวอภิรดี ตะเคียนนุช อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคด

23 ต.ค. 2566 เวลา 13:59:29

ลงพื้นที่ช่วยปักเสาไฟฟ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านท่าปุย

12 ต.ค. 2566 เวลา 08:36:03

ลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะและปรับภมิทัศน์ บริเวณ 2 ข้างทาง ถนนทางเข้าเขื่อนภูมิพล

22 ก.ย. 2566 เวลา 08:48:45

ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

17 ส.ค. 2566 เวลา 15:45:37

ลงงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ที่ 5 (บ้านท่าปุย) ตำบลสามเงา

17 ส.ค. 2566 เวลา 15:35:16

ประกาศยกย่องผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลปฏิบัติตนเป็นเป็นอย่างตามคุณธรรมหลัก 5 ประการ

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:46:55

ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:45:18

ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:44:03

ลงพื้นที่ดูความพร้อมในการจัดทำคลังอาหารชุมชน

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:03:42

ประชุมเพื่อเตรียมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ก.ค. 2566 เวลา 15:41:59

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 มิ.ย. 2566 เวลา 16:35:53

ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

23 มิ.ย. 2566 เวลา 14:13:59

ออกตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ 3 ตำบลสามเงา

↑ TOP