1412 1007 1254 1509 1487 1588 1381 1971 1276 1164 1730 1211 1382 1051 1877 1326 1077 1909 1936 1359 1732 1248 1347 1092 1879 1191 1010 1293 1780 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวทั่วไป


5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:08:26

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

3 พ.ค. 2566 เวลา 10:53:26

ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการอำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:08:16

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย

14 เม.ย. 2566 เวลา 13:48:27

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.สามเงา

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:25:49

ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลสามเงาพร้อมใจเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

20 มี.ค. 2566 เวลา 08:23:49

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา เขต 2 (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)

14 ก.พ. 2566 เวลา 11:20:38

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:32:09

ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:29:36

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:26:15

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:21:44

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:18:49

รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงบ่อขยะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2 ม.ค. 2566 เวลา 23:04:40

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตราย

2 ม.ค. 2566 เวลา 23:01:20

ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ช่วง 7 วันอันตราย

9 ธ.ค. 2565 เวลา 14:52:18

ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ เทศบาลตำบลสามเงา ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

↑ TOP