เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวทั่วไป


9 ก.ย. 2565 เวลา 15:41:06

ลงพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากการตรวจและประเมินบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:23:56

ลงพื้นที่ร่วมตรวจงานโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขาภิบาลสาย 3 หมู่ 4

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:10:13

กิจกรรมโครงการวันเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

17 ก.ค. 2565 เวลา 19:36:57

ติดตั้งธงเฉลิมพระเกียรติประดับเสาไฟ

10 ก.ค. 2565 เวลา 21:18:23

กิจกรรมโครงการวันเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

10 ก.ค. 2565 เวลา 21:03:29

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยตัดต้นไม้บริเวณหม้อแปลงการไฟฟ้า

10 ก.ค. 2565 เวลา 20:50:46

เทศบาลตำบลสามเงา ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565

1 ก.ค. 2565 เวลา 19:48:50

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการในจัดสถานที่ออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่

1 ก.ค. 2565 เวลา 19:46:48

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (หมู่ 5 บ้านท่าปุย)

26 มิ.ย. 2565 เวลา 14:06:27

นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งฟุตบอล แตะลูกโทษ 5 คน

26 มิ.ย. 2565 เวลา 14:04:28

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:57:35

มอบเตียงพร้อมที่นอน ให้กับ นายปัน จันทร์แก้ว ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราว

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:43:46

ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:18:55

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ หมู่ 5(บ้านท่าปุย)

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:16:33

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

↑ TOP