1358 1362 1453 1530 1445 1519 1998 1031 1989 1167 1565 1053 1185 1703 1782 1913 1721 1934 1306 1057 1415 1085 1960 1032 1780 1118 1539 1085 1575 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:03:43

ประชุม คณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเ

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:24:13

รับเงินสนับสนุน แผนงานโครงการจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

19 เม.ย. 2566 เวลา 16:15:40

โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

14 เม.ย. 2566 เวลา 13:54:57

ประชุมชี้แจงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้ Application TAK-D

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:08:22

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:18:38

โครงการอากาศดี สุขภาพดีที่สามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04:42

ส่งคนพิการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:01:40

มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:19:15

โครงการเด็กเยาวชนสามเงาวัยใส หัวใจไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

9 ก.ย. 2565 เวลา 15:42:55

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:32:07

สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:55:04

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

15 มี.ค. 2565 เวลา 16:04:18

ประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคปร

24 ม.ค. 2565 เวลา 19:57:41

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

3 พ.ย. 2564 เวลา 09:31:35

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการทางการมองเห็น พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ

↑ TOP