1142 1426 1300 1332 1665 1661 1492 1913 1980 1285 1294 1650 1181 1982 1840 1020 1809 1751 1882 1822 1849 1258 1568 1309 1141 1311 1632 1456 1298 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองช่าง


26 เม.ย. 2566 เวลา 12:18:16

ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาลสาย 5 หมู่ที่ 3

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:25:39

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานจามเทวี (พัทยา 2 ) หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:11:49

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:59:36

ลงพื้นที่ตรวจสภาพสะพานข้ามแม่น้ำปิง สะพานจามเทวี

5 พ.ย. 2564 เวลา 10:41:56


25 ส.ค. 2564 เวลา 16:38:39

ลงพื้นที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำที่น้ำเน่าเสีย

30 มิ.ย. 2564 เวลา 22:50:20

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ และเคลียพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยหวาย หมู่ 5 บ้านท่าปุย

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:35:37

ลงพื้นที่ในการดูพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัทยา 2

23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:21:21

ลงพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา โดยการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นมาไหล่ถนน

18 มิ.ย. 2564 เวลา 13:46:26

ลงพื้นที่นำผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพัทยา 2 หมู่ 5 ดูพื้นที่ดำเนินโครงการ

5 เม.ย. 2564 เวลา 09:11:27

ติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

17 พ.ย. 2563 เวลา 15:33:51

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

4 พ.ย. 2563 เวลา 21:44:21

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการบูรณถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

22 ก.ย. 2563 เวลา 16:14:25

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง

↑ TOP