เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


3 ต.ค. 2565 เวลา 10:27:00

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:30:32

ลงพื้นที่สำรวจ ทำลาย ลูกน้ำและพ่นยุง เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตราการ 0-3-7 (DAY 3)

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:22:35

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:28:11

ลงพื้นที่สำรวจ และพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:47:19

ลงพื้นปักป้ายห้ามขายของ บริเวณขอบถนนข้างทางหน้าตลาดสดเทศบาล(บ้านจัดสรร)

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:41:01

ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19 )

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:07:31

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดเทศบาล (บ้านท่าปุย) และตลาดเทศบาล (บ้านจัดสรร)

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:03:48

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง

6 มิ.ย. 2565 เวลา 19:58:48

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

4 เม.ย. 2565 เวลา 13:17:28

ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดเทศบาล (ตลาดบ้านจัดสรร)

19 ม.ค. 2565 เวลา 21:14:00

ลงพื้นที่ทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาล1 (ตลาดบ้านจัดสรร)

19 ม.ค. 2565 เวลา 21:11:58

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8 ราย

3 พ.ย. 2564 เวลา 14:42:57

มอบยาสามัญประจำบ้าน

22 ต.ค. 2564 เวลา 10:06:35

ลงพื้นที่ รร.สามเงาวิทยาคม เพื่อพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองและหมอกควันเพื่อกำจัดยุง

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:41:45

ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาล1 (ทุกเช้าวันศุกร์)ตามมาตรการEOCอำเภอสามเงา

↑ TOP