1268 1110 1828 1153 1920 1032 1238 1558 1829 1630 1679 1275 1490 1664 1498 1332 1121 1777 1796 1324 1785 1939 1782 1989 1066 1366 1188 1985 1536 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


14 เม.ย. 2566 เวลา 14:15:57

เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ณ จุดบริการประชาชนตำบลส

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:01:05

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจช่วยเขื่อนภูมิพลดับไฟที่ไหม้ป่า

23 ก.พ. 2566 เวลา 08:55:13

ทำแนวกันไฟรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

23 ก.พ. 2566 เวลา 08:53:48

ฉีดและพรมนัำเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

14 ก.พ. 2566 เวลา 11:28:22

พรมน้ำเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:20:03

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสามเงา ออกดับไฟบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

2 ม.ค. 2566 เวลา 23:07:31

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบ้านที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:36:40

ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการออกจับงูที่เข้าไปในบ้านพักอาศัยของประชาชน

25 พ.ย. 2565 เวลา 12:19:41

รติดตั้งป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:14:52

ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในบ้านพักอาศัย

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:18:18

ลงพื้นที่ทำความสะอาด รางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:26:37

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสามเงาลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้

10 ก.ค. 2565 เวลา 21:31:31

นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลสามเงา

28 มิ.ย. 2565 เวลา 09:17:23

ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายจราจร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสามเงาวิทยาคม และ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย

26 มิ.ย. 2565 เวลา 14:01:26

ลงพื้นที่ตีเส้นทำทางม้าลาย บริเวณถนนด้านหน้าโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

↑ TOP