เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองการศึกษา


20 ม.ค. 2566 เวลา 09:04:47

เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:53:48

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมสวัสดี​ปีใหม่ และคณะกรรมการเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็ก

15 ธ.ค. 2565 เวลา 08:52:47

เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ขวบ

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:16:22

ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ของชาวบ้านท่าปุย หมู่ที่ 5

21 พ.ย. 2565 เวลา 11:00:31

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 พ.ย. 2565 เวลา 10:59:23

กิจกรรมงานทำบุญงานทอดกฐิน ประจำปี 2565 ของบ้านท่าปุย ณ วัดท่าปุย

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:17:51

กิจกรรมประเพณี ตานก๋วยสลาก ประจำปี 2565 ณ วัดท่าปุย

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:03:29

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2565

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:53:39

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2565 ณ วัดชลประทานรังสรรค์

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:35:14

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:31:55

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา (กีฬาฟุตซอล)

17 ก.ค. 2565 เวลา 19:34:09

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565

10 ก.ค. 2565 เวลา 20:57:46

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 2565 เวลา 09:18:20

กำหนดการ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09:13

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

↑ TOP