เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองการศึกษา


3 ต.ค. 2565 เวลา 10:35:14

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:31:55

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา (กีฬาฟุตซอล)

17 ก.ค. 2565 เวลา 19:34:09

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2565

10 ก.ค. 2565 เวลา 20:57:46

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

28 มิ.ย. 2565 เวลา 09:18:20

กำหนดการ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:09:13

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

20 พ.ค. 2565 เวลา 15:54:09

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

19 เม.ย. 2565 เวลา 10:37:31

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 ก.พ. 2565 เวลา 23:12:02

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเดือนห้า ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565 เวลา 15:13:58

ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

29 พ.ย. 2564 เวลา 22:12:05

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564

15 ก.ย. 2564 เวลา 09:10:47

ประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

13 ก.ย. 2564 เวลา 14:59:02

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 ก.ย. 2564 เวลา 21:58:59

รมการนิเทศติดตามมาตรฐานสถานศึกษาแห่งชาติเข้านิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

5 ก.ย. 2564 เวลา 21:49:48

ประชุมคณะกรรมการศึกษาเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP