1111 1509 1357 1678 1712 1930 1017 1899 1175 1342 1903 1541 1415 1630 1494 1204 1012 1021 1915 1765 1217 1102 1827 1831 1355 1337 1481 1907 1467 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

กองการศึกษา


5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:21:01

จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

5 มิ.ย. 2566 เวลา 11:09:36

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

2 มิ.ย. 2566 เวลา 13:12:50

การประชุมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุ ลอย ประจำปี 2566

1 มิ.ย. 2566 เวลา 17:19:33

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงาประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:27:33

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ “การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย” ภายใต้แนวคิด ป.ต.ท. ในสถานพัฒนาเด็กป

26 เม.ย. 2566 เวลา 12:20:23

ท้องถิ่นอำเภอสามเงา เข้าสุ่มตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

14 เม.ย. 2566 เวลา 14:12:15

เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566

23 มี.ค. 2566 เวลา 13:50:04

ประชุมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

21 มี.ค. 2566 เวลา 20:26:14

ต้อนรับคณะนิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เด็กเล็กฟันดี

20 มี.ค. 2566 เวลา 10:09:18

กิจกรรมโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน(พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย)

25 ก.พ. 2566 เวลา 11:41:17

รับสมัครเด็กเล็ก ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

10 ก.พ. 2566 เวลา 13:16:51

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดตาก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

20 ม.ค. 2566 เวลา 09:04:47

เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

2 ม.ค. 2566 เวลา 22:53:48

เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมสวัสดี​ปีใหม่ และคณะกรรมการเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็ก

15 ธ.ค. 2565 เวลา 08:52:47

เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ขวบ

↑ TOP