เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 50 17 ส.ค. 2565 16:32:07

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา


วันที่ 16 สิงหาคม 2565
สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา พร้อมโปสเตอร์เอกสารงานกองทุนยุติธรรมชุมชน ณ ห้องงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อสร้างการรับรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสร้างวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย ในพื้นที่ ให้ประชาชนที่มีข้อพิพาท เข้าถึงความยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงพัฒนา ส่งเสริมให้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้ และยอมรับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ตาม พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ออกเก็บภาษี ประจำปี ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

ล่าสุด


กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการเล่นกีฬา (กีฬาฟุตซอล)

ลงพื้นที่พ่นฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปุย

ลงพื้นที่ทำความสะอาด รางระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาภิบาลซอย 7

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

↑ TOP