1252 1470 1756 1926 1420 1218 1703 1621 1842 1352 1520 1780 1945 1201 1112 1231 1001 1476 1609 1730 1696 1351 1399 1076 1955 1102 1261 1072 1187 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 82 20 ม.ค. 2566 09:00:22

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565


วันที่ 8 มกราคม 2566
นายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา นายเฉลียว ภูดอนตอง รองปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ร่วมดำเนินการประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา ของราษฎรหมู่ 3 บ้านจัดสรร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 3 บ้านจัดสรร โดยการประชาคมในครั้งนี้มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจำนวน 15 หลังคาเรือน ซึ่งผลการการประชาคมในการให้การช่วยเหลือมติในการประชาคม เห็นควรให้ดำเนินการช่วยเหลือจำนวน 8 หลังคาเรือน ส่วนที่เหลือนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบมาก ซึ่งผลจากการประชาคมในครั้งนี้
ทางเทศบาลตำบลสามเงาได้ส่งเรื่องไปให้ทางนายอำเภอสามเงา เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2566

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และประชุมคณะกรรมการ

↑ TOP