เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 16 20 ม.ค. 2566 09:04:47

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยการจัดงานวันเด็กในปีนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ได้รับความสนุกสนาน เป็นการกระตุ้นให้เด็ก ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ "รู้หน้าที่
มีวินัย ใฝ่ความดี" ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีประกาศ ยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม
เทศบาลตำบลสามเงาต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลมอบให้กับเด็ก ๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


เทศบาลตำบลสามเงา ได้นำรถดับเพลิงออกดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณสวนของประชาชนบริเวณทางเข้าอ่างแม่ปุย

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสามเงาใสสะอาด 2565" NO GIFT POLICY

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

ล่าสุด


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่อง การเผาถ่าน ในพื้นที่ หมู่5 ตำบลสามเงา

โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเข้าตรวจอาหารกลางวันเด็ก

การประชาคมแก่ผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

ดำเนินการสำรวจตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยในช่วงฤด

↑ TOP