เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

อ่าน : 158 15 มี.ค. 2566 09:29:42

โดย : Admin Admin
:: เรื่อง อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลสามเงา โดยมีผู้เข้าร่วม 58 คน โดยการอบรมในครั้งที่ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดตาก    หัวข้อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หัวข้อข้อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของเทศบาลตำบลสามเงา  หัวข้อ มาตรการ No Gift Policy  โดยนายสุทธา  วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา

อัลบั้มภาพเรื่องน่าสนใจ


รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสามเงา(สำหรับบุคคลภายนอก)

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

ล่าสุด


ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ร่างเทศบั

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เมนูอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำวันที่

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

↑ TOP